แบบรายงานผลปฏิบัติการสอน

ครูพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเลย
3 ก.พ.

โครงการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเลย

เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 7  ก.พ. 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งในวันพฤสบดีที่ 6 ก.พ. 2557 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นป...
อ่านต่อ
โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 2557
3 ก.พ.

โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 2557

เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 14 มี.ค. 2557 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ นำโดยพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น...
อ่านต่อ
view all

สื่อการสอน