โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ 2557

เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 14 มี.ค. 2557 โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สายจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ นำโดยพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น ณ วัดจอมมณี อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดการอบรม
DSC_7691 DSC_7699 DSC_7702 DSC_7719 DSC_7723 DSC_7761